Op 22 februari vond een BCMM-ledenavond plaats die geheel in het teken stond van kunstmatige intelligentie. Er wordt steeds meer en betere software ontwikkeld die muziek kan genereren. Tijdens deze avond was er aandacht voor de theorie hierachter, werden diverse praktijkvoorbeelden getoond en was er veel ruimte voor discussie.

Than van Nispen gaf een presentatie over Artificial Intelligence en muziek. Hij liet zien en horen aan welke technieken grote bedrijven als Nvidia en Google momenteel werken. Door gebruik te maken van ‘neurale netwerken’ kunnen computers zichzelf leren hoe zij moeten componeren. De presentatie riep natuurlijk direct vragen en discussiepunten op. Is een computer in staat om een betekenis uit beeld af te leiden en aan de hand hiervan artistieke keuzes te maken? We weten het (nog) niet, maar dat Artificial Intelligence in de toekomst tot veel in staat zal zijn is duidelijk.

Na deze theoretische presentatie was er aandacht voor een app die componisten op dit moment al kunnen gebruiken: YouCompose. Ontwikkelaar Wout Bremer demonstreerde deze app, die gebruik maakt van een genetisch systeem. De app is in staat om zelf melodieën te genereren. Ook kan een bestaande melodie worden geharmoniseerd tot een vierstemmig stuk. De snelheid waarmee dit gebeurde was indrukwekkend te noemen. YouCompose is niet ontwikkeld om de menselijke componist te vervangen, maar om als hulpmiddel te dienen. Over de wenselijkheid hiervan waren de meningen verdeeld. Een aantal componisten zou het wellicht willen inzetten als de deadline-stress toeslaat, anderen vroegen zich af waarom ze dit uit zouden besteden aan een app. “Ik vind het veel te leuk om het zelf te doen,” gaf Bob Zimmerman aan.

Volledig geproduceerde muziek genereren kan met online tools als Amper Music. Oprichter en CEO Drew Silverstein gaf via Skype een toelichting op het platform. Hij ziet een onderscheid in ‘functionele muziek’ zoals je die bijvoorbeeld in een lift hoort, en ‘artistieke muziek’ bij bijvoorbeeld een film. Amper Music is bedoeld om ‘functionele muziek’ mee te maken. Volgens Silverstein zullen filmmakers ook in de toekomst willen blijven werken met ‘echte’ componisten. Amper Music is bedoeld om muziek maken toegankelijk te maken voor iedereen. Veel mensen hebben muzikale ideeën, alleen niet iedereen heeft de vaardigheden in huis om die muziek hoorbaar te maken, meent Silverstein. Hij hoopt dat zijn platform het voor iedereen mogelijk maakt om muziek te maken.

Tot slot hebben we gezamenlijk gediscussieerd over de plaats die AI in zal nemen. Veelal wordt verwacht dat AI een onderdeel zal worden van de toolkit van componisten. Maar welke plaats precies, dat zal voorlopig nog onduidelijk zijn. Wel verwachten veel aanwezigen dat productiemuziek in de toekomst zal verdwijnen en geheel vervangen zal worden door AI-gegenereerde muziek. In de toekomst is ‘muziek op maat’ genereren een fluitje van een cent. Dat het beroep mediacomponist geheel zal verdwijnen verwachten de aanwezige componisten niet. Niemand weet natuurlijk hoe de toekomst eruit zal zien, maar deze ledenavond gaf een erg interessante kijk op de huidige ontwikkelingen.