Over BCMM

De BCMM (Beroepsvereniging Componisten Multimedia) zet zich in voor Nederlandse mediacomponisten. Schrijf je muziek voor film, tv, reclame, theater, games of andere media? Dan is de BCMM de vereniging voor jou. Iedereen die componeert voor multimediale projecten kan lid worden. De BCMM behartigt de belangen van mediacomponisten op vele vlakken, zoals in de politiek en binnen BumaStemra. Daarnaast profiteren leden van juridische ondersteuning, interessante events en vele andere voordelen.

Bescherming van het werkveld

De kerntaak van de BCMM is het behartigen van de belangen van alle Nederlandse mediacomponisten. Om de belangen van mediacomponisten op het gebied van auteursrecht optimaal te kunnen behartigen heeft de BCMM vertegenwoordigers bij BumaStemra in zowel de Raad van Toezicht, de Raad van Rechthebbenden en bij Buma Cultuur. In Nederland wordt verder overlegd met onder meer de Creatieve Coalitie, Sena en Platform Makers. Op Europees niveau vindt regelmatig overleg plaats met de European Songwriter & Composer Association (ECSA).

Juridische ondersteuning

De BCMM biedt haar leden juridische ondersteuning. Zo kunnen leden gratis gebruikmaken van een standaard uitgave-overeenkomst, opgesteld in samenwerking met juristen. Ook kunnen leden gratis juridisch advies inwinnen, bijvoorbeeld over contracten die ze krijgen aangeboden. Op die manier wil de BCMM de onderhandelingspositie van mediacomponisten verbeteren.

Events, akties en meer!

Leden van de BCMM profiteren van nog meer voordelen. Zo worden regelmatig interessante ledenavonden georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan het creatieve als het zakelijke en juridische aspect van het werk de mediacomponist. De BCMM is tevens een vereniging van en voor componisten: heb je een inhoudelijke vraag over bijvoorbeeld een bepaalde muziekstijl of instrument, dan kunnen collega-componisten je te hulp schieten. Daarnaast zijn er speciale kortingsacties én beslissen leden mee aan welke zaken de BCMM aandacht moet besteden. Nieuwsgierig? Meld je aan!

Onze leden

Ben je lid en wil je ook jouw foto hier? Neem contact op.

Het Bestuur

Guido Heeneman

Voorzitter

Renger Koning

Bestuurslid

Hans Everling

Vice-voorzitter

Fons Merkies

Bestuurslid

Marc Swemle

Penningmeester

Dennis Braunsdorf

Bestuurslid

Laurens Goedhart

Bestuurssecretaris

DFC

Dutch Film Composers

DFC is een sectie (met sectiebestuur) van de BCMM voor componisten die in opdracht muziek schrijven en uitvoeren, specifiek voor film en tv. DFC adviseert filmcomponisten die lid zijn op zakelijk, juridisch en artistiek inhoudelijk gebied.

BCMM/DFC signaleert dat het werk van de filmcomponist uit meer bestaat dan componeren alleen. De componist runt een bedrijf, huurt muzikanten en faciliteiten in, doet kostbare investeringen en voert een administratie. De componist werkt vaak voor een ‘fixed fee’ en wordt daarmee min of meer een risicodragende co-producent. DFC wil deze kwetsbare positie kritisch bestuderen en met praktische oplossingen komen. DFC ondersteunt haar leden actief om hun werk onder de aandacht van buitenlandse producenten te brengen. De ‘cash rebate’ regeling maakt die internationale positionering extra urgent. BCMM/DFC werkt samen met andere beroepsverenigingen binnen de filmwereld om zo mede invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in het politieke veld waar het de belangen van filmmakers raakt.

Wil je meer informatie over DFC of weten hoe je lid kunt worden? Ga naar de website.

Word lid!

Speciaal tarief voor studenten

Vacatures

C

Er zijn momenteel geen vacatures bij BCMM.