Hierbij willen wij je informeren over de huidige stand van zaken mbt de voorgestelde wijziging op artikel 45d van de Auteurswet voor wat betreft de overdracht van auteursrechten van de makers van films aan de producent. Het zag er naar uit dat een componist het gebruik van zijn/haar muziek in een film of commercial niet meer kon verbieden maar uitsluitend nog recht op een “billijke” vergoeding zou hebben (mede te bepalen door de producent). Hiermee zou de (onderhandelings) positie van de componist danig ondermijnd kunnen worden, met alle gevolgen voor onze branche van dien. Het in het voorjaar ingediende en gewijzigde artikel 45d had namelijk de huidige uitzondering voor muziek laten vervallen.

De nota van wijziging zoals die nu is aangeboden brengt artikel 45d weer terug naar de oude situatie, waarbij de uitzonderingspositie van muziekauteur (en daarmee van diens uitgever) gehandhaafd blijft.

Goed nieuws dus. Dit betekent dat alle tegengeluiden hun uitwerking hebben gehad. Dank voor jullie inzet en dank ook aan iedereen die zijn stem heeft laten horen!