De Beroepsvereniging Componisten Multimedia (BCMM) en Dutch Film Composers (DFC) hebben besloten hun krachten te bundelen en zijn samengegaan. Het lidmaatschap van alle DFC-leden zal overgaan in een BCMM-lidmaatschap.

De BCMM is de beroepsvereniging voor componisten die werkzaam zijn in reclame, tunes & jingles, games en filmmuziek, terwijl de DFC exclusief filmcomponisten vertegenwoordigt. Door de fusie verwachten beide beroepsverenigingen de belangen van hun leden nog beter te kunnen behartigen.

BCMM had al afgevaardigden op zetels in zowel het bestuur als de ledenraad van Buma/Stemra en bij internationale samenwerkingsverbanden als FFACE en ECSA en voelt zich door deze fusie gesterkt door een nóg bredere basis en sterkere achterban.

BCMM-voorzitter Johan van der Voet: “Omdat BCMM en DFC gedeeltelijk dezelfde groep componisten vertegenwoordigen, lag een fusie voor de hand. Op deze manier vertegenwoordigen we als beroepsvereniging een nóg grotere en belangrijkere groep componisten en kunnen we een steviger vuist maken. In deze tijd van versplintering onder componisten ben ik blij dat we met de DFC de handen ineen slaan zodat we samen sterker staan.”

“DFC behartigt de belangen van de filmcomponist. De problemen die filmcomponisten tegen komen, zijn de ene keer heel specifiek en de andere keer algemener van aard. De fusie zorgt ervoor dat we de filmcomponist nog steeds kunnen helpen met die specifieke problemen, maar daarnaast een veel bredere en krachtiger basis vormen om de gedeelde problemen mee aan te pakken. We zijn dan ook heel gelukkig met deze fusie met BCMM!” , aldus DFC-voorzitter Fons Merkies.