De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Buma/Stemra vindt plaats op woensdag 21 juni in Afas Live (voorheen Heineken Music Hall).

Op de ALV van Buma/Stemra zal BCMM-bestuurslid Marc Swemle herverkiesbaar zijn voor zijn plek in het Buma/Stemra bestuur. Om jou goed te kunnen blijven vertegenwoordigen bij Buma/Stemra is het van groot belang dat Marc zijn zetel behoudt. We hopen daarom op jouw steun!

Vorig jaar hebben we dankzij een fantastische opkomst van BCMM’ers een geweldig resultaat weten te behalen. Momenteel bezet de BCMM drie zetels in het bestuur, twee zetels in de ledenraad en één bij Buma Cultuur. Hierdoor is de BCMM in staat haar leden uitstekend te vertegenwoordigen bij Buma/Stemra. Dat willen we natuurlijk graag zo houden, daarom is jouw stem op 21 juni ontzettend belangrijk!

Meld je uiterlijk 17 juni aan via deze link. Kun je echt niet aanwezig zijn? Dan kun je door middel van het machtigingsformulier iemand machtigen om namens jouw een stem uit te brengen. We hopen op jouw steun!

Let op: als je iemand machtigt moet je zowel een machtigingsformulier voor Buma als voor Stemra invullen! Het machtigingsformulier moet uiterlijk 17 juni door Buma/Stemra zijn ontvangen.


“Inmiddels ben ik zelf 25 jaar actief in de muziekbranche en heb veel kennis en ervaring opgedaan omtrent auteursrechten, zeker ook als bestuurslid van Buma/Stemra. Ik vind het enorm belangrijk om die expertise met anderen uit het vak te delen. Zeker nu wij auteurs en uitgevers ervoor moeten zorgen dat het auteursrecht niet haar kracht verliest in een wereld waar de gemiddelde burger en ook de politiek daar vaak anders over denkt. Ik sta met beide benen volop in de praktijk en spreek veel met componisten, tekstschrijvers, uitgevers, omroepen, bureau’s en organisaties. Doordat ik zowel als multimediale componist, componist/tekstdichter, uitgever en producent ben, kan ik uitstekend in het algemeen belang denken.

Door mijzelf opnieuw kandidaat te stellen voor het bestuur van Buma/Stemra blijf ik graag beschikbaar om de belangen te behartigen van alle ruim 25.000 rechthebbenden en samen te blijven zorgen voor een eerlijke vergoeding en een wereld vol muziek!

Marc Swemle”