Met een goede opkomst van bekende en nieuwe leden, ging in de licht zweterige nok van de Antonia Kapel om klokslag 20:11 uur de ALV van start. Zoals gebruikelijk was het aan de voorzitter om het in 2018 gevoerde beleid te verantwoorden. Hans Everling en Marc Swemle, beide voorzitter a.i., praten de leden bij over het afgelopen jaar, waaronder de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Deze heeft tot nu toe nog niets opgeleverd en afgesproken is dat er ook buiten de gelederen en eigen contacten gezocht gaat worden.

Penningmeester Marc Swemle werd door de aanwezigen unaniem herkozen als bestuurslid en de jaarcijfers over 2018 werden goedgekeurd door de vergadering.

Na alle formaliteiten werden de recente ontwikkelingen bij Buma Stemra, Sena en in het werkveld in het algemeen besproken. Dankzij een goede vertegenwoordiging van BCMM’ers in de diverse organisaties kunnen we ervoor zorgen dat de specifieke positie (en uitdagingen) van de mediacomponisten in Nederland niet onderbelicht blijft. Zo kunnen we onze kennis en ervaring delen met onze collega-rechthebbenden en bijdragen aan een goed bestuur en een juiste besluitvorming.

Big Orange!

Inspirerend hoogtepunt van de avond was de presentatie die Vincent de Koning gaf over de audio experiences die hij en zijn Big Orange team produceren.

Aan de hand van super interessante projecten liet Vincent zijn enorme passie voor belevingen d.m.v. 3D, multi channel, VR en binaural audio zien. Onder andere via de monsterproductie voor het Rijksmuseum, maakten wij kennis met de nuances die komen kijken bij het maken van een next level audio-tour. En het trailer project voor Daredevil waarbij Vincent naast creatief inhoudelijk ook interessante en grappige anekdotes deelde over het productieproces.  

Uiteraard werd dit alles omlijst met de nodige drankjes en afgelsoten met de traditionele kaasplank.

Tot de volgende!