Je hebt de aankondiging misschien al gezien: er komt een extra ALV aan van Buma Stemra op maandag 30 oktober a.s. Tijdens deze vergadering zullen directie en bestuur vragen aan de leden om het jaarverslag van 2016 goed te keuren.

Heeft het als BCMM’er zin om naar deze ALV te komen? Jazeker! 

Er zal bijvoorbeeld tijdens deze ALV door een groep leden een aantal moties worden ingediend, waaronder een aantal waar wij als BCMM-bestuur absoluut niet achter kunnen staan. Deze moties zullen ter stemming worden gebracht en wij hopen dat er genoeg leden zullen zijn die onze zienswijze zullen ondersteunen. Daarnaast is het natuurlijk altijd een goed teken als men kan zien dat de BCMM’ers als één blok opereren.
Dus: kom ook op maandag 30 oktober. Je kunt je hier opgeven!

Meer lezen? Lees hier de reactie van de BCMM op de recente berichtgeving over Buma/Stemra in de pers!