Het is jullie vast niet ontgaan: er is iets aan de hand bij Buma/Stemra… De nieuwe CEO, Wim van Limpt, kwam er vorig jaar achter dat er wellicht onrechtmatigheden voorkwamen in de boekhouding van Buma/Stemra en heeft dat, met toestemming van het Buma/Stemra bestuur, grondig laten uitzoeken. Uiteraard waren de BCMM-vertegenwoordigers binnen het B/S bestuur op de hoogte hiervan maar door het strikt vertrouwelijke karakter kon dit niet met jullie worden gedeeld. Inmiddels is het onderzoek door onderzoeksburo NautaDutilh afgerond.

Hoewel de details van het onderzoek nog niet naar buiten zijn gebracht is er wel het één en ander bekend gemaakt door Buma/Stemra. Ook is er een interview geweest met Van Limpt door RTL-Z en hebben diverse media aandacht besteed aan deze kwestie. Hieronder een overzicht met links naar een aantal publicaties.

Er is ook informatie gelekt en er is inmiddels ook geciteerd uit het gelekte rapport. Wij vinden dit niet chique.

Net als veel anderen vindt BCMM dat het rapport zorgwekkende informatie bevat en dat, wanneer alle informatie grondig is verwerkt, er een diepgaande analyse moet komen die moet uitwijzen óf en zo ja, hoeveel de rechthebbenden zijn benadeeld door deze kwestie. De reorganisatie van Buma/Stemra, die al was ingezet, zal met de nieuwe informatie ongetwijfeld extra input krijgen.

Hoewel BCMM betreurt dat de informatievoorziening wederom erg karig is hebben we vertrouwen in de aanpak van de directie en bestuur. En uiteraard blijven wij er, met onze vertegenwoordigers in bestuur en ledenraad, bovenop zitten!

Heb je vragen over deze kwestie, aarzel dan niet om ons te mailen of te reageren op de Facebook-pagina!

Publicaties over deze kwestie