Vorige week vas BCMM-voorzitter Johan van der Voet in Wenen voor een vergadering van de European Composer and Songwriter Alliance (ECSA). De ECSA zet zich in voor componisten in heel Europa. Er is onder andere gesproken over het standaardiseren van metadata, zodat deze overal op dezelfde manier verwerkt kan worden. Ook kwamen aanpassingen in de regelgeving met betrekking tot het Europese Auteursrecht ter sprake en werken we mee aan het verbeteren van cuesheets.

Johan van der Voet heeft de verdeling van niet-verdeelbare gelden van CBO’s geagendeerd. Momenteel worden de gelden die niet herleid kunnen worden naar een componist naar rato verdeeld onder de componisten die geld uitgekeerd krijgen. Deze werkwijze is sterk nadelig voor ‘kleine’ componisten! De BCMM streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling. Hier voeren we zowel binnen Nederland als op Europees niveau overleg over.