Wederom zijn er in de pers behoorlijk negatieve artikelen verschenen over Buma Stemra en, in het bijzonder, over het uitgavenpatroon van directeur Wim van Limpt.

Bij BCMM kijken we al sinds onze oprichting kritisch naar Buma Stemra, vooral waar het gaat om transparantie en kostenbeheersing. We volgen dan ook, o.a. bij monde van onze vertegenwoordigers in het Buma/Stemra bestuur en de Ledenraad, de recente ontwikkelingen met grote aandacht. Sterker nog: we zijn er actief bij betrokken!

Uiteraard zijn we zeer onaangenaam verrast door de krantenartikelen en de bijbehorende reacties in de media en op sociale media over – vooral – het functioneren en het uitgavenpatroon van directeur Wim van Limpt.

De BCMM’ers die in het Buma/Stemra bestuur zitten waren al langer op de hoogte van de meeste zaken die in het Volkskrantartikel worden genoemd. Sterker nog: het bestuur heeft een deel van deze uitgaven geaccordeerd, of er in ieder geval geen bezwaar tegen gemaakt omdat ze binnen vastgestelde budgetten vielen en blijkbaar nodig waren voor de bedrijfsvoering en/of de herstructurering. Dat is niet omdat we vinden dat er vooral veel exorbitante bedragen moeten worden uitgegeven maar omdat sommige zaken nu eenmaal geld kosten – en soms veel geld. Wanneer je op de hoogte bent van inhoud en de exacte context kun je daar een prima afgewogen oordeel over vellen. En soms moet je je neerleggen bij iets waar je het misschien niet mee eens bent maar waar een meerderheid geen probleem mee heeft. Besturen is soms ook: geven en nemen.

Wim van Limpt heeft zich de afgelopen maanden laten zien als een hardwerkende directeur die keihard bezig is om Buma Stemra om te vormen tot een efficiënter, slagvaardiger en transparanter bedrijf dat nog beter in staat is om de belangen van  haar rechthebbenden te behartigen. Waardoor deze ook sneller en meer geld kunnen verdienen met hun vak.

Gaat alles perfect? Zeker niet.

Gaat het snel genoeg? Het kan ons niet snel genoeg gaan!

Hebben wij nog vertrouwen in Van Limpt? Jazeker, maar we willen wel graag wat zaken nader toegelicht zien.

Blijven wij kritisch? Vanzelfsprekend!

Ons advies: sluit niet je ogen voor berichtgeving in de pers over Buma Stemra, maar laat je niet verleiden tot al te snelle meningsvorming op basis van onvolledige informatie.

Heb je vragen over deze kwestie, of over andere zaken? Stuur een mail, bel of reageer op de BCMM-Facebook pagina!