Het is je vast niet ontgaan: 16 juni vond de Algemene Leden Vergadering van Buma/Stemra plaats. We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat al onze kandidaten bij de verkiezingen een meerderheid hebben behaald! Dat betekent dat onze voorzitter Johan van der Voet toetreedt tot het bestuur. Martijn Schimmer is herkozen voor een tweede termijn op de vrije zetel. Daarnaast zal Bart van de Lisdonk toetreden tot de ledenraad en is Renger Koning herkozen bij Buma Cultuur.

We willen alle leden van de BCMM bedanken voor dit resultaat. Door jullie steun en inzet blijft de BCMM goed vertegenwoordigd bij Buma/Stemra en kunnen we ons met volle kracht in blijven zetten voor jullie belangen!

Tot slot willen we Loek Dikker en Ward Henselmans bedanken voor hun inzet in het bestuur en de ledenraad de afgelopen jaren.