Over BCMM

De BCMM (Beroepsvereniging Componisten Multimedia), opgericht in 2009, is de beroepsvereniging voor Nederlandse mediacomponisten. Kerntaak van de BCMM is het behartigen van de belangen van Nederlandse mediacomponisten. Daarnaast biedt BCMM haar leden juridische ondersteuning, vakinhoudelijke events, actuele informatie en diverse andere voordelen zoals entree-kortingen op relevante events.

BCMM is vertegenwoordigd bij Buma/Stemra in de Raad van Rechthebbenden, de Raad van Toezicht en in het bestuur van Buma Cultuur. In Nederland vindt structureel overleg plaats met onder meer Sena en Platform Makers; op Europees niveau met de European Songwriter & Composer Association (ECSA).

Met onder meer het door BCMM ontwikkeld standaard uitgave-contract en advies over geboden contracten wil BCMM de onderhandelingspositie van mediacomponisten verbeteren.

Het bestuur van de BCMM bestaat op dit moment uit zes leden, waarbij een nieuwe voorzitter ons team compleet maakt met een totaal van zeven. De rol van voorzitter wordt op dit moment ad interim ingevuld door twee zittende bestuursleden in duo-rol. De leden van  het bestuur worden benoemd door de leden van de vereniging via een ALV. De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden telkens voor een termijn van drie jaren benoemd en zijn (beperkt) herbenoembaar.

Onze nieuwe voorzitter krijgt als verantwoordelijkheden en taken o.a.:

 • dagelijkse en strategische leiding van de vereniging
 • meenemen andere bestuursleden, vrijwilligers en leden en samen uitvoering te geven aan beleid en vernieuwingen door te voeren
 • monitoren en aansturen vertegenwoordigers binnen o.a. Buma/Stemra en Sena
 • invloed BCMM waarborgen en versterken waar mogelijk c/q nodig
 • implementatie en doorontwikkeling strategie
 • vergroten ledenaantal en ledenbetrokkenheid
 • BCMM op niveau representeren op relevante gelegenheden zoals
 • optreden als woordvoerder richting CBO’s, bijvoorbeeld op ALV’s
 • optreden als woordvoerder pers en media
 • overleg voeren en banden versterken met andere beroepsverenigingen

Onze nieuwe voorzitter heeft o.a.:

 • een hoog denk- en werkniveau;
 • relevante bestuurlijke kennis en – ervaring
 • ervaring met belangenbehartiging
 • affiniteit met het mediacompositie werkveld
 • bij voorkeur kennis van het (internationale) werkveld van mediamuziek en auteursrechten
 • een representatieve verschijning en goede communicatieve vaardigheden
 • beschikking over een relevant netwerk
 • een goed strategisch denkvermogen en visieontwikkeling
 • het natuurlijke gezag om een verbinder te zijn, maar is ook een krachtig onderhandelaar.
 • gevoel voor – en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen
 • voldoende beschikbaarheid en geen conflicterende bestuurs- en/of werknemers-positie(s)

Honorering

 • Vergoeding € 10.000,- per jaar excl. btw.

Procedure

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door uiterlijk op 1 februari 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan secretariaat@bcmm.nl (ter attentie van Julia Soede). Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je sollicitatie.

Planning

Het voorzitterschap komt het liefst zo snel als mogelijk vacant. Benoeming is mede afhankelijk van goedkeuring door een bijeen te roepen ALV. De planning van deze procedure wordt derhalve hierop afgestemd.

Privacy

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de volgende gegevens: je CV en je motivatie. De door jou aan de BCMM verstrekte gegevens wordt door BCMM bewaard gedurende een periode van 12 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.