Tijdens deze goed bezochte BCMM ledenavond vierden we ons 10-jarig bestaan, namen we afscheid van BCMM-secretariaat-medewerker Pim Molzer, maakten we kennis met Julia (de “nieuwe Pim”) en genoten we van de inspirerende en leerzame presentaties van filmcomponist Merlijn Snitker en synthesizer-expert Allert Aalders (Sonar Traffic) over hun werkwijze en beroepspraktijk.

Merlijn gaf een persoonlijk inkijkje in zijn carrière, eerst als muzikant en geleidelijk aan als (film-)componist.  Daarna ging hij de diepte in en illustreerde met praktijkverhalen en veel unieke beeld- en geluidsvoorbeelden hoe hij tot de muziek is gekomen van Bankier Van Verzet. Hij liet zien (en horen) hoe hij te werk is gegaan met de diverse thema’s voor verschillende scenes en, door het vraag- en antwoordspel met de aanwezige leden, ontspon zich een interessante discussie over o.a. de dramaturgische werking van muziek in film.

Allert gaf een korte geschiedenis van hemzelf, maar vooral van modulaire synthesizers, en bouwde vervolgens, terwijl hij uitleg gaf en vragen beantwoordde, op zijn modulaire muur een aantal indrukwekkende ambient patches. Ook legde hij uit hoe je als componist gebruik kunt maken van die analoge sounds in een midi-omgeving.

Twee totaal verschillende onderwerpen, maar beide gingen er bij alle leden in als koek. Zelfs de champagne-break ter gelegenheid van het jubileum liep nauwelijks uit.